# خدایا

خدایــــــــــــا...!

    خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــمهمــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !ولــــــــــــــــی !!آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــتمـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید