مردن برای کسی که دوستش داری...!

 

همیشه ام لازم نیست برای کسی که برات تَــــــبـــــــــ می کنه بمیری

 
چون ممکنه تو بمیری و تَــــــــــــبــــــــــــــــ طرف قطع شه

 
زیـــــــــــــــاد دیده شده....

 

/ 0 نظر / 20 بازدید