مرد نبوده ای تا بدانی...

 

 

بانو :
مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم

امنیت تو نیست

آرامش من است ...
 

/ 1 نظر / 17 بازدید
سارا

[گل] واقعا....عالی بود