مواظب خودت باش!

در تمامی سال هایی که باقی مانده
تا ابـــــــــــــد
مواظب خودت باشی
دیگر نیستم که یاد آوریت کنم.....!

/ 1 نظر / 100 بازدید
علیرضا

مرسییییییییی وب فوق العاده ای داری به وب منم سربزن