آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت!

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت


در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت


خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد


تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت

/ 2 نظر / 35 بازدید
ميثم

خواست تنهايي ما را به رخ ما بكشد....