میلاد پیامبر و امام جعفر صادق مبارک...

  

 

حق چو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
pop30

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبریک اجی گلم[گل]

pop30

[قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]