خدایا ته قصه چه میکنی با من؟

 

 خدایا!
دستانم را زده ام زیر چانه ام...
مات و مبهوت نگاهت میکنم...
طلبکار نیستم...
فقط مشتاقم بدانم
ته قصه چه میکنی با من؟؟؟

/ 0 نظر / 38 بازدید