خدایا بمانم یا برگردم؟

 

خدایا!دست پر آمده ام
دستى پرازگناه...
چشمى پرازامید...
بمانم یابرگردم؟!

 

 

/ 1 نظر / 35 بازدید