زندگی بدون...

 

زنــدگــی بـدون درد ســر نـمـیـشـــــه

 

/ 7 نظر / 25 بازدید
سحر

زندگی بدون محبت نمیشه[گل]

ابراهیم

سلام خیلیس قشنگ بود.[گل]

نسیم

زندگی بدون دوست داشتن نمیشه