حواسمون باشه...

 

حواسمون باشه دل آدما شیشه نیست که
روی اون « هــا » کنیم بعد با انگشت قلب بکشیم
بعد وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!!
رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی
باید مردونه پاش وایستی

 

 

/ 7 نظر / 24 بازدید
pop30

قشنگ بود[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

pop30

[خجالت][خجالت][خجالت][خجالت]

pop30

[گل][گل][گل][گل][گل]

pop30

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

pop30

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]